Penerapan Sila Ketiga Pancasila

Hai adik-adik kelas 6 SD, sebelumnya kita sudah membahas penerapan sila kedua pancasila, kali ini Osnipa akan membahas Penerapan Sila Ketiga Pancasila. Pembahasan akan fokus kepada makna dari persatuan Indonesia, wujud penerapan dari makna sila ketiga Pancasila, contoh sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh nilai cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Makna …

Penerapan Sila Ketiga Pancasila Read More »