Akurat dan Terpercaya

Sudut Sehadap, Berseberangan, dan Bertolak Belakang Kelas 4 SD

Sudut Sehadap, Berseberangan, dan Bertolak Belakang Kelas 4 SD

Hai adik-adik kelas 4 SD, berikut ini Osnipa akan membahas materi mengenai Sudut Sehadap, Berseberangan, dan Bertolak Belakang Kelas 4 SD.

Ananda, pernahkan kalian melihat lahan parkir mobil? Di lahan parkir mobil biasanya ada garis-garis berwarna putih atau kuning yang digunakan sebagai pembatas lahan. Garisgaris tersebut merupakan garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus sehingga membentuk sudut-sudut. Bagaimana kedudukan setiap sudut jika dibandingkan dengan sebuah sudut lainnya?

Jika terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk beberapa jenis sudut. Mari kita perhatikan pada penjelasan berikut ini!

Ternyata banyak sekali jenis sudut yang terbentuk ya. Supaya kalian lebih pahan materi ini, coba kalian gambar dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis seperti gambar di bawah ini!

Supaya kalian lebih pahan materi ini, coba kalian gambar dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis seperti gambar di bawah ini!

1. Sudut-sudut sehadap:
Contoh: ˂1 sehadap dengan ˂5

Pembahasan:
a. ˂2 sehadap dengan ˂6
b. ˂3 sehadap dengan ˂7
c. ˂4 sehadap dengan ˂8

2. Sudut-sudut dalam bersebrangan:

Pembahasan:
a. ˂3 dalam bersebrangan dengan ˂5
b. ˂4 dalam bersebrangan dengan ˂6

3. Sudut-sudut luar bersebrangan:

Pembahasan:
a. ˂1 luar bersebrangan dengan ˂7
b. ˂2 luar bersebrangan dengan ˂8

4. Sudut-sudut bertolak belakang:

Pembahasan:
a. ˂1 bertolak belakang dengan ˂3
b. ˂2 bertolak belakang dengan ˂4
c. ˂5 bertolak belakang dengan ˂7
d. ˂6 bertolak belakang dengan ˂8

Demikian pembahasan mengenai Sudut Sehadap, Berseberangan, dan Bertolak Belakang Kelas 4 SD. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *