Akurat dan Terpercaya

Penerapan Sikap yang Sesuai dengan Nilai Sila Pertama Pancasila di Rumah

Penerapan Sikap yang Sesuai dengan Nilai Sila Pertama Pancasila di Rumah

Hai adik-adik kelas 5 SD, berikut ini Osnipa akan membahas Penerapan Sikap yang Sesuai dengan Nilai Sila Pertama Pancasila di Rumah. Semoga bermanfaat.

Penerapan Sikap yang Sesuai dengan Nilai Sila Pertama Pancasila di Rumah

Berikut ini merupakan penerapan sikap yang sesuai dengan nilai sila pertama Pancasila di rumah.

  1. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah atau memasukki ruangan-ruangan di rumah.
  2. Beribadah dengan tekun bersama keluarga di rumah.
  3. Mendengarkan nasihat dan patuh pada orangtua serta melaksanakan aturan di rumah.
  4. Menghormati dan taat perintah orangtua.
  5. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga.
  6. Bekerjasama melakukan pekerjaan rumah.

Demikian pembahasan mengenai Penerapan Sikap yang Sesuai dengan Nilai Sila Pertama Pancasila di Rumah. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *