Akurat dan Terpercaya

Menggambar Bagian Tubuh Tumbuhan dan Fungsinya Kelas 4 SD

Menggambar Bagian Tubuh Tumbuhan dan Fungsinya Kelas 4 SD

Hai adik-adik kelas 4 SD, berikut ini Osnipa akan membahas materi Bagian Tubuh Tumbuhan dan Fungsinya. Pembahasan akan fokus kepada Menggambar Bagian Tubuh Tumbuhan dan Fungsinya. Semoga bermanfaat.

Bagian Tumbuhan dan Fungsinya

Bagian tumbuhan:

 1. Bunga
 2. Buah
 3. Biji
 4. Daun
 5. Batang
 6. Akar

A. Akar

Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah seperti tumbuhan mangrove. Akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, menghisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jenis-jenis akar : tunggang, serabut, gantung, napas, dan pelekat.

 • Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang akar. Contoh tumbuhan : mangga, jeruk, jambu, dan rambutan.
 • Akar serabut merupakan akar yang keluar dari batang utama dan umumnya bergerombol sebagai penggantu akar yang tidak berkembang. Contoh tumbuhan : padi, jagung, kelapa, bawang putih, dan bawang merah.
 • Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contoh akar pada pohon beringin.
 • Akar napas merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contoh tumbuhan pandan dan bakau.
 • Akar pelekat berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contoh sirih dan lada.

B. Batang

Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Batang ada batang berkayu contohnya batang pohon mangga, dan ada batang basah contohnya batang seledri.

C. Daun

Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya air dan oksigen.

 • Tulang daun menyirip. Bentuk tulang daun menyirip adalah bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip ikan mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Contohnya: daun jambu, daun jeruk, daun nangka, daun rambutan.
 • Tulang daun menjari. Bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti jari-jari manusia. Contohnya : daun singkong dan daun pepaya.
 • Tulang daun sejajar merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunana bentuk seperti garis-garis sejajar dan tiap ujung tulang daunnya menyatu. Contohnya : daun padi, tebu, jagung, rumput.
 • Tulang daun melengkung merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan bentuk seperti garis-garis melengkung dan tiap ujung tulang daunnya menyatu. Contohnya : sirih, enceng gondok, genjer, kuping gajah.

D. Biji

Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping satu (monokotil) contohnya padi, dan biji bereping dua (dikotil) contohnya mangga.

E. Buah

Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah adalah sebagai pemencar biji tumbuhan.

F. Bunga

Bunga merupakan alat perkembangbiakan (reproduksi) bagi sebagian besar tumbuhan. Bagian bunga : mahkota, benang sari, putik, kelopak, dan tangkai.

Menggambar Bagian Tubuh Tumbuhan dan Fungsinya Kelas 4 SD

1. Gambarlah tumbuhan di buku tulis atau buku gambarmu, setelah itu lengkapilah dengan memberikan keterangan bagian tumbuhan beserta fungsinya! Gambarlah dengan rapih dan menarik!

Pembahasan:

Gambarlah tumbuhan di buku tulis atau buku gambarmu, setelah itu lengkapilah dengan memberikan keterangan bagian tumbuhan beserta fungsinya! Gambarlah dengan rapih dan menarik!

2. Cabutlah satu tumbuhan apa saja disekitar rumahmu, boleh rerumputan atau yang lainnya. Selanjutnya jelaskan tumbuhan yang kamu peroleh dari segi akar (jenis akar yang dimiliki tumbuhan tersebut bagemana, apakah akar tungang, serabut, gantung, napas, atau pelekat) dan dari segi tulang daunnya (apakah tulang daun berbentuk menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar)! Jelaskan dalam bentuk video!

Pembahasan:
Sesuaikan dengan jenis tanaman yang dicabut. Misalkan tanaman yang dicabut adalah rumput. Jenis akar dari rumput adalah berakar serabut. Tulang daun yang dimiliki rumput sejajar.

Demikian pembahasan mengenai Menggambar Bagian Tubuh Tumbuhan dan Fungsinya Kelas 4 SD. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *