Akurat dan Terpercaya

Makna Kata Menunggangi, Sewa, Pemandu, Menekuk, dan Aba-aba

Makna Kata Menunggangi, Sewa, Pemandu, Menekuk, dan Aba-aba

Hai adik-adik kelas 2 SD, berikut ini Osnipa akan membahas materi Laporan Pengamatan Teks Menunggangi Gajah. Pembahasan akan fokus kepada Makna Kata Menunggangi, Sewa, Pemandu, Menekuk, dan Aba-aba. Semoga bermanfaat.

Teks Menunggangi Gajah

Di Kebun Binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah.

Langkah menaiki gajah, yaitu: siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya.

Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya, tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan, akan terasa sedikit oleng. Tetapi lama-kelamaan akan terbiasa.

Makna Kata Menunggangi, Sewa, Pemandu, Menekuk, dan Aba-aba

Untuk memperkuat pemahaman anak-anak, kerjakan latihan di bawah ini!

KataMaknanya
MenunggangiMenaiki
SewaUang yang dibayarkan karena memakai sesuatu
PemanduPenunjuk Jalan
MenekukMelipat atau Membongkokan
Aba-abaPerintah

Demikian pembahasan mengenai Makna Kata Menunggangi, Sewa, Pemandu, Menekuk, dan Aba-aba. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *