Akurat dan Terpercaya

Cerita Mengenai Tugas Masing-Masing Anggota Keluarga di Rumah

Cerita Mengenai Tugas Masing-Masing Anggota Keluarga di Rumah

Hai adik-adik kelas 2 SD, berikut ini Osnipa akan membahas materi mengenai Cerita Mengenai Tugas Masing-Masing Anggota Keluarga di Rumah. Semoga bermanfaat.

Keberagaman Tugas di Rumah Siti

Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Siti segera mandi sore. Keluarga Siti pun beribadah bersama.

Setelah beribadah, ibu menyiapkan makan malam. Siti bertugas membantu ibu membawa makanan ke meja makan. Ali bertugas membantu ayah menata meja makan.

Mereka berdoa bersama sebelum makan. Ayah Siti yang memimpin doa. Selesai makan, meja dirapikan bersama.

Hari sudah malam, Siti dan Ali belajar bersama. Siti membantu Ali belajar.

Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Ibu menyiapkan makanan ringan. Siti membantu ibu membawakan makanan.

Keluarga Siti menjalankan tugasnya dengan bekerja sama. Setiap orang menjalankan tugasnya dengan baik.

Cerita Mengenai Tugas Masing-Masing Anggota Keluarga di Rumah

Untuk mengetahui pemahamanmu, ayo kerjakan latihan berikut!

Ceritakan mengenai tugas masing-masing anggota keluargamu di rumah!

Tugas ayahku …

Tugas ibuku …

Tugas kakakku ….

Tugasku ….

Tugas adikku …

Demikian pembahasan mengenai Cerita Mengenai Tugas Masing-Masing Anggota Keluarga di Rumah. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *