Akurat dan Terpercaya

Berilah Tanda Titik pada Tempat yang Tepat! Kelas 2 SD

Berilah Tanda Titik pada Tempat yang Tepat! Kelas 2 SD

Hai adik-adik kelas 2 SD, berikut ini Osnipa akan membahas materi Berilah Tanda Titik pada Tempat yang Tepat! Kelas 2 SD.

Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik (.). Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru.

Di dalam teks terdapat beberapa kalimat, di dalam kalimat selain huruf kapital juga terdapat tanda baca.

Macam-macam tanda baca:

  1. Tanda titik (.)
  2. Tanda koma (,)
  3. Tanda tanya (?)
  4. Tanda seru (!)

Tanda titik (.) sebagai tanda mengakhiri sebuah berita atau pernyataan.

Contoh:

  1. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi.
  2. Udara sejuk pada pagi hari.
  3. Matahai bersinar cerah dan semua bergembira.

Berilah Tanda Titik pada Tempat yang Tepat! Kelas 2 SD

Bacalah teks berikut dengan saksama! Berilah tanda titik pada tempat yang tepat!

Suasana sore hari sangat sejuk
Komang dan Lani melihat berbagai macam tumbuhan
Ada bunga mawar dan bunga matahari
Bunga-bunga itu sangat indah untuk dipandang
Komang dan Lani sangat senang

Pembahasan:
Suasana sore hari sangat sejuk.
Komang dan Lani melihat berbagai macam tumbuhan.
Ada bunga mawar dan bunga matahari.
Bunga-bunga itu sangat indah untuk dipandang
Komang dan Lani sangat senang.

Demikian pembahasan mengenai Berilah Tanda Titik pada Tempat yang Tepat! Kelas 2 SD. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *