Akurat dan Terpercaya

Angka dalam Bahasa Bali

Angka dalam Bahasa Bali

OSNIPA.COM – Hai pengunjung Osnipa, berikut ini Osnipa akan belajar Angka dalam Bahasa Bali. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya.

Angka dalam Bahasa Bali

Pertama kita akan belajar angka dari 1 sampai 10 dalam Bahasa Bali.

AngkaBahasa Bali
1sa
2dua
3telu
4papat
5lima
6nenem
7pitu
8kutus
9sia
10dasa

Angka dari 11 sampai 20 dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
11solas
12roras
13telulas
14pat belas
15limolas
16nem belas
17pitulas
18pelekutus
19siangolas
20duang dasa

Angka 21 sampai 30 dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
21duang dasa besik (selikur)
22duang dasa dua (dua likur)
23duang dasa telu (telu likur)
24duang dasa pat (pat likur)
25duang dasa lima (selai)
26duang dasa nenem (nem likur)
27duang dasa pituk (pitu likur)
28duang dasa kutus (ulu likur)
29duang dasa sia (sanga likur)
30telung dasa

Angka 31 sampai 40 dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
31telung dasa besik
32telung dasa dua
33telung dasa telu
34telung dasa pat
35telung dasa lima (pesasur)
36telung dasa nem
37telung dasa pitu
38telung dasa kutus
39telung dasa sia
40petang dasa

Angka 41 sampai 50 dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
41petang dasa besik
42petang dasa dua
43petang dasa telu
44petang dasa pat
45petang dasa lima (setiman)
46petang dasa nem
47petang dasa pitu
48petang dasa kutus
49petang dasa sia
50seket

Angka 51 sampai 60 dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
51seket besik
52seket dua
53seket telu
54seket pat
55seket lima
56seket nem
57seket pitu
58seket kutus
59seket sia
60nem dasa

Angka puluhan dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
10dasa
20duangdasa
30telungdasa
40petangdasa
50seket
60nem dasa
70pitungdasa
80ulungdasa
90sangangdasa
100satus

Angka ratusan dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
100satus
200satak
300telungatus
400samas
500limangatus
600telungatak atau telung bangsit
700pitung atus
800domas
900sangangatus
1000siu

Angka diatas 1000 dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
1100siu satus
1200nem bangsit
1300siu telungatus
1400pitung bangsit
1500siu limang atus
1600sepaha
1700siu pitung atus
1800sia bangsit
1900siu sangang atus
2000duang tali

Angka ribuan dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
1000siu
2000duang tali
3000telung tali
4000petang tali
5000limang tali
6000nem tali
7000pitung tali
8000kutus tali
9000sia tali
10.000dasa tali (alaksa)

Angka di atas 10.000 dalam Bahasa Bali

AngkaBahasa Bali
10.000dasa tali
15.000lebak sepaha
20.000duang laksa
100.000a keti
1.000.000a yuta
10.000.000a bara
100.000.000a laksa bara
1.000.000.000a keti bara
10.000.000.000a ingel
100.000.000.000a bengong
tidak terhinggaa bengong

Demikian pembahasan mengenai Angka dalam Bahasa Bali. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *