Akurat dan Terpercaya

143 Contoh Cecimpedan Bahasa Bali dan Jawaban

143 Contoh Cecimpedan Bahasa Bali dan Jawaban

Bali memiliki teka-teki tradisional yang menggunakan bahasa Bali. Teka-teki ini sering disebut dengan Cecimpedan. Berikut ini Osnipa akan membagikan 143 Contoh Cecimpedan Bahasa Bali dan Jawaban. Semoga bermanfaat.

143 Contoh Cecimpedan Bahasa Bali dan Jawaban

1. Ape ke anak cenik maid cacing?
Jawaban: jaum misi benang

2. Apa cekuk kajengitin?
Jawaban: caratan

3. Apake jangkrik ngecik di duur gununge?
Jawaban: anak macukur

4. Apa anak cenik ngemu getih?
Jawaban: klepon

5. Apake madaar acepok, wareg sai-sai?
Jawaban: galeng

6. Apa anak cenik matapel?
Jawaban: blauk

7. Apake anak satak maka satak matlusuk?
Jawaban: iga-iga

8. Apa anak satak maka satak maudeng putih?
Jawaban: bungan ambengan

9. Apa anak cerik maid enceh?
Jawaban: caratan

10. Apa anak cenik pantigang ngurek gumi?
Jawaban: gangsing

11. Apake anak bongkok kereng nyuun?
Jawaban: sendi

12. Apake done amun pedang buahne amun guungane?
Jawaban: punyan jaka

13. Apake bale gede matampul abesik?
Jawaban: pajeng

14. Apake cekuk baong, godot basang, pesu gending?
Jawaban: rebab

15. Apa ane negen nongos ane kategen majalan?
Jawaban: pancoran

16. Apa ane kajepes idup ane nyepes mati?
Jawaban: pagehan

17. Apake base alukun ulung seka bidang?
Jawaban: pusuh biu

18. Apake ngamah uli basang pesu uli tundun?
Jawaban: panyerutan

19. Apa don ne srining-srining buahne amun gon?
Jawaban: punyan jempinis

20. Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah?
Jawaban: waluh

21. Apa don ne utusan, buahne aturan?
Jawaban: punyan ental

22. Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi?
Jawaban: base

23. Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan?
Jawaban: padi

24. Apake awakne kulit, matane kulit, kupingne kulit, batisne kulit konyangan kulit?
Jawaban: wayang kulit

25. Apa menek bajang tuun tua?
Jawaban: surya

26. Apa memene jekjek panakne gisi?
Jawaban: anak nglesung

27. Apa memene matujuang panakne nguber?
Jawaban: bedil/tulup

28. Apa memene nongos panakne nguyak tai?
Jawaban: ngulig boreh

29. Apa masisik naga majempong ratu?
Jawaban: manas

30. Apa pagehan anake ngenah pagehan iragane tusing?
Jawaban: gigi

31. Apa sorong jukung tarik bintang?
Jawaban: mamula padi diuma

32. Apa sampi cono mapalu selat pundukan?
Jawaban: alis

33. Apa sampi abada seenan sing nyak amaha nanging batu amaha?
Jawaban: kutu

34. Apa silak-siluk nomplok lelipi selem?
Jawaban: anak nunun

35. Apa siap putih maguwungan kere?
Jawaban: buah salak

36. Apa ane kagelut idup ane ngelut mati?
Jawaban: angasan punyan nyuh

37. Apa keplag-keplug pesu bulan dadua?
Jawaban: ngempug nyuh

38. Apa tamiu satak maka satak maklambi barak?
Jawaban: kedapan kayu

39. Apa anak majalan dibiase yan mabet kori nampak baise tusing ngenah?
Jawaban: anak majalan makirig

40. Apa baas angiyu malatah abesik?
Jawaban: bulan/ matanai

41. Apa batisne di sirah, jitne, disirah, basange di sirah?
Jawaban: kutu

42. Apa anak cenik nyuun tai?
Jawaban: udang

43. Apa kayehan Dewa tusing dadi kayehin?
Jawaban: anak ngenceh

44. Apa anak cenik makamben agebog?
Jawaban: pusuhbiu

45. Apa ane ngandong ngoyong, ane gandonge majalan?
Jawaban: anak menek punyan kayu

46. Apa macelep ngenah?
Jawaban: kacing baju

47. Apa kesek-kesek menek tuun mesu didih?
Jawaban: anak masikat gigi

48. Apa mara tusing tepuk alihin-alihin, mara tepuk entungang?
Jawaban: anak tebek dui

49. Apa mara menjujuk batisne tusing ngenah?
Jawaban: sepatu

50. Apa ya sambung mawakang?
Jawaban: natakang belek di pancorane

51. Apa bungut ngepak jit?
Jawaban: bungut paon

52. Apa mara majujuk edep, mara nyongkok tegeh?
Jawaban: cicing

53. Apa mara celepang leser, mara pesu yehne layu?
Jawaban: anak naar tebu

54. Apa mara lekad maudeng?
Jawaban: embung

55. Apa anak cerik maid cacing?
Jawaban: jarum

56. Apa ke mirah asibuh?
Jawaban: delima

57. Apa cekuk kajengitin?
Jawaban: caratan

58. Apa jangkrik ngecik di duur gununge?
Jawaban: anak macukur

59. Apa megelebug nelik?
Jawaban: pongpongan

60. Apa ngamah acepok betek sai-sai?
Jawaban: galeng

61. Apa krek-krek ngejohang?
Jawaban: anak nyampat

62. Apa anak cerik ngemu getih?
Jawaban: klepon

63. Apa anak ganggas gondong maideh?
Jawaban: punyan nyuh

64. Apa panakne jekjek, memene slelegang?
Jawaban: jan

65. Apa anak cerik mabaju liu?
Jawaban: jagung

66. Apa ulung masuryak?
Jawaban: danyuh

67. Apa anak cerik ulung nyaup saput?
Jawaban: duren

68. Apa bale gede metampul abesik?
Jawaban: pajeng

69. Apa ane tingalin paak nanging mara alih joh?
Jawaban: gunung

70. Apa yening majujuk ia medem, nanging yening medem ia majujuk?
Jawaban: tlapakan batis

71. Apa kerek-kerek baduur, makatibubuan beten?
Jawaban: anak ngikih

72. Apa mara gunting nglantangang, nanging mara jait mawakang?
Jawaban: kamben sarung

73. Apa lipi gadang maroko?
Jawaban: ubad legu

74. Apa dugasne cerik mapusungan, nanging sesubanne kelih magambahan?
Jawaban: punyan paku

75. Apa ke anak cerik ngaba jaum?
Jawaban: kelipes

76. Apa mulih mabaju gadang, pesu mabaju kuning?
Jawaban: biu masekeb

77. Apa ke lalipi ngalih lima?
Jawaban: jam tangan

78. Apa ke bulak-balik bolong?
Jawaban: semprong

79. Apa ke anak bongkok mamata liu?
Jawaban: kranjang

80. Apa ke anak beling kereng ngidu?
Jawaban: pesan

81. Apa ke bolak-balik empet?
Jawaban: talenan

82. Apa ke muncukne puun, nanging bongkolne belus?
Jawaban: roko

83. Apa ke mara melingeb misi, nanging mara nungkayak puyung?
Jawaban: songko

84. Ape ane negen nongos, nanging ane kategen majalan?
Jawaban: pancoran

85. Ape ke ane songne gede sing nyidayang, nanging ane songne cenik nyidayang pesu?
Jawaban: anak makecuh

86. Apa ke yan jemuh belus, nanging yan tusing jemuh ia tuh?
Jawaban: anak sirahne lengar

87. Apa ke anak cerik uyak tai uyak enceh?
Jawaban: batu borehan

88. Apa ke ane tan palima tan pabatis bisa majalan?
Jawaban: matanai/bulan

89. Apa ke yan memene petujuang, panakne malaib?
Jawaban: anak mabedilan

90. Apa ke mas mirah metanem?
Jawaban: kunyit

91. Apa ke yan ngedenang, nyonyone ngeliunang?
Jawaban: Punyan gedang

92. Apa ke anak bongkok kereng nyuun?
Jawaban: sendi

93. Ape ke di cerikne jegjeg dikelihne nguntul?
Jawaban: padi

94. Apa ke anak bongkok kereng ngurek tanah?
Jawaban: gangsing

95. Apa ke ane mewarna putih orahange daki, yening selem orahange bersih?
Jawaban: papan tulis mewarna selem

96. Apa ke jenengne gilik muncukne barak, demenine teken anak luh?
Jawaban: anci

97. Apa ke anak nembak bataran kenaina cunguhne?
Jawaban: anak ngentut

98. Apa suah dewa tusing dadi suahang?
Jawaban: lipan

99. Kempul apa tusing dadi getok?
Jawaban: umah tabuan

100. Apa anak bongkok macapil?
Jawaban: oong

101. Apa ke di ngudane kuning/putih diwayahe gadang?
Jawaban: busung

102. Apa anak cenik ngrobok alas?
Jawaban: kutu

103. Apa ke anak cenik ileh-ileh ngaba umah?
Jawaban: bekicot

104. Ape ke anak cerik macuguh liu?
Jawaban: manas

105. Ape ke yening pegatang tusing pegat-pegat?
Jawaban: yeh

106. Apa ke ulung beten alihin maduur?
Jawaban: umah tuduh

107. Apa ke anak endep kuat nyuun?
Jawaban: jalikan

108. Apa anak kerek-kerek ngoyong?
Jawaban: anak ngikih

109. Apa anak lengar-lengar megantung?
Jawaban: wani

110. Apa ke yening getepin negehang?
Jawaban: jaler

111. Apa ke muncukne beten, bongkolne baduur?
Jawaban: jenggot

112. Apa mara celepang enduk, mara pesuang kekeh?
Jawaban: ngoreng ngodoh

113. Apa ke alihin sukeh, mara bakat kutang?
Jawaban: tapuk cunguh

114. Apa anak berag landung ngelah panak liu?
Jawaban: jan

115. Apa anak cerik ngoyong di bucu?
Jawaban: peceh

116. Apa ke ane kajepes hidup, ane nyepes mati?
Jawaban: pagehan

117. Apa ke anak satak, makasatak matlusuk?
Jawaban: iga-iga

118. Apa ke panumpangne abesik, supirne patpat?
Jawaban: anak negen banke kesema

119. Apa ke ia mapayas nanging ia melalung?
Jawaban: dokar

120. Apa ke anak majalan, nanging sing neked-neked ane aliha?
Jawaban: jaum jam

121. Apa ke memene slelegang, nanging panakne menek tuunang?
Jawaban: anak ngikih

122. Apa ke anak bongkok kereng nyilem?
Jawaban: batu

123. Apa uma dadua mapundukan abesik?
Jawaban: don biu

124. Apa ke memene ngutil, panakne nebek?
Jawaban: lalang

125. Apa anak cenik matapel?
Jawaban: blauk

126. Apa anak satak maka satak mudeng putih?
Jawaban: bungan ambengan

127. Apa anak cerik maid enceh?
Jawaban: caratan

128. Apa ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?
Jawaban: neraca

129. Apa cekuk baongne godot basangne pesu gending?
Jawaban: rebab

130. Apa base alukun ulung seka abesik?
Jawaban: pusuh biu

131. Apa donne amun pedange buahne amun guungane?
Jawaban: punya jaka

132. Apa donne amun tutup buahne amun sirah?
Jawaban: waluh/labu)

133. Apa donne utusan buahne aturan?
Jawaban: punyan ental

134. Apa donne amun telapakan lima buahne care sigi?
Jawaban: base

135. Apa donne srining-srining buahne lengkong arit?
Jawaban: punyan asem

136. Apa dicerikne mapusung dikelihne megambahan?
Jawaban: punya padi

137. Apa dicerikne dadi roang dikelihne dadi musuh?
Jawaban: api, yeh, angin

138. Apa disisine maukir ditengahne ngasumbe?
Jawaban: buah paya masak

139. Apa jlingjingan apit Sungga?
Jawaban: don pandan madui

140. Apa kedeng bun nrutdut puwuh?
Jawaban: gangsing

141. Apa kulkul malu tumbak dori?
Jawaban: cicing

142. Apa tambulilingan megantung?
Jawaban: buah juwet

143. Apa pacet asibuh?
Jawaban: juuk muntis

Demikian pembahasan 143 Contoh Cecimpedan Bahasa Bali dan Jawaban. Semoga bermanfaat.

Responses (5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *